Global Architectural Development

Academy 

Academy (Greek: Ἀκαδήμεια; Koine Greek Ἀκαδημία) is an institution of secondary education, higher learning, research, or honorary membership. Academia is the worldwide group composed of professors and researchers at institutes of higher learning.

Tasarlama sürecini bir form araştırması olarak gözetmek ortaya tasarımın nasıl canlandırıldığı, analiz edildiği ve yürütüldüğü hakkında bazı sorular çıkarır. Biz GAD Foundation'da her tasarımın koşullarına, kullanıcılarına, tasarımcılarına ve müşterilerine dayandırılarak eşsiz ve özgün olmasını bekliyoruz. Bu stüdyo projesinde öğrenciler verilen içeriğin detaylı analizini yapabilmeli ve sürekli geliştirilebilir çok yönlü metodlarla fikirlerini yürütebilmeli. Çünkü biz mimarlığın gücüne inanıyoruz.

Gad Academy Team

What is GAD Academy?

Play Video

GAD Academy’s Instructors 

Gökhan Avcıoğlu

 

Ozan Ertug

 

Orhan Kusku

 

Hakan Gunduz

 

Gokhan Karakus

 

Konuralp Senol

 

Burak Paksoy

 

Emin M. Balcioglu

 

Sena Akcicek

 

Idil Ozturk

 

 

 

GAD Academy’s Students 

Academy II

Buse Catar

 

Academy II

Hanse Ceren Sahin

 

Academy II

Pelin Guc

 

Academy I

Irem Yilmazer

 

Academy II

Ceren Etkar

 

Academy II

Esma Idil Acar

 

Academy I

Aslihan Musaoglu

Academy I

Sera Su Abac

Academy II

Hale Nur Buk

 

Academy II

Ovgu Onur

 

Academy I

Ebru Mert

 

GAD ACADEMY HAKKINDA

What is GAD Academy?

GAD Akademi, İstanbul'daki Global Architectural Development ofisinde gerçekleştirilen, yeni mezun mimarlık öğrencileri ve genç mimarlar için bir mimarlık eğitimi programıdır. Live Project, GAD Akademisinin eğitim formatıdır.

Why is this the GAD Academy for you?

Live Proje, tasarlamanın sınırları olmadığını ve tasarımın çok yönlü bir bakış açısı gerektirdiğini gösterir ve programda öğrenilen teknikler her türlü tasarım dalına uygulanır. Burada yeni jenerasyon tasarımcılar yalnızca bakış açılarını genişletmek amaçlı değil, onları farklı kılacak gelişim ve değişim süreçlerinden de geçer. Profesyonel olarak çalışan eğitim ekibimiz, sizlere günlük kariyer becerilerini öğretecek ve böylece gerçek hayat becerileri, gerçek kariyer becerilerine de uyum sağlayacak!

What does the GAD Academy offer?

 • Uluslararası tanınan ve onaylanan derece kazanmak.
 • Başarıyla hızlandırılmış eğitim programı aracılığıyla ayrıcalıklı bir tasarım becerisi geliştirmek.
 • Tasarım inovasyonlarını yöneterek, kendinizi birçok akademik disiplini ilgilendiren bir dünyaya ve bilişimsel tasarımına adamak.
 • Uluslararası tanınırlığı ile bilinen bir topluluğun parçası olmak.
 • Bütünsel bir tasarım görüşüne ve becerilerine hakim olup bunları her türlü tasarım dalına kullanabilmek.
 • Kendi tasarım markanı kurabilmek veya dünya çapında gelişmiş, bilişimsel tasarım için ideal aday olmak.

Ne öğrenmeyi beklemeliyim?

 • Somut bir teorik çerçeve içersinde vizyonunuzu desteklemek.
 • Importance of topology and advantages of procedural modelling and non-destructive reversible workflows
 • Interoperability workflows and optimization of design processes
 • Polygonal Modelling and Sculpting with Maya and ZBrush
 • Nurbs & SubD Modelling with Rhino
 • Computational and generative design with Grasshopper and Houdini
 • Data driven morphing systems
 • Visual Coding
 • Virtualization with VRay and Post-production with Photoshop
 • Creating VR experiences with Unreal Engine
 • Prototyping techniques such as 3D Printing, Laser-cutting, CNC milling, Vacuum forming

Hangi yazılımları öğrenmeyi beklemeliyim?

 • Autodesk Maya
 • Pixologic ZBrush
 • Rhinoceros 6.0 /7.0
 • Grasshopper Plugins: Pufferfish, Weaverbird, MeshEdit, Mesh+, Lunchbox, Milepede, Wasp, Quelea, Dendro, Human, Open Nest, Squid, Firefly
 • Houdini
 • VRay
 • Keyshot
 • Adobe Creative Cloud

Bilişimsel tasarım yazılımlarında önceden deneyim gerekir mi?

Bilişimsel tasarım deneyimine gerek yok. Fakat, Rhino/Maya gibi üç boyutlu tasarım programları hakkında bir fikriniz varsa sıcak karşılanır.

Hem programda öğrenci olup hem de aynı aynda çalışabilir miyim?

Program tam mesai gerektirir. Öğrencinin performansını etkiliyeceği için önerilmez.

GAD Akademi Nerede?

GAD Akademi, İstanbul, Türkiye'de GAD ofisinde bulunmaktadır. GAD.

GAD Foundation Live Project GAD, GADLab, GADLibrary ve editor grubunun kalbinde yer alan yıllık, tam zamanlı, deneysel ve kredisiz bir programdır.
Katılımcılardan, deneyimleri kapsamında, mimarlar, akademisyenler ve sanatçılar gibi meslek profesyonelleriyle entegre geçirdiği sürecin çıktılarını; bir araştırma, içselleştirme ve entellektüel etkileşime dönüştürmelerini istiyoruz. Live-Project olarak adlandırdığımız bu hayata geçen proje süreçlerinde, tasarım ekipleriyle, canlı deneyim alanlarında; mimarlık eğitimi kapsamında edinilen bilgileri yeniden ele alacağız. Katılımcıların boşluklarını doldurarak, kendi arkeolojilerini gerçekleştirdikleri, aynı zamanda keşfettikleri katmanların bir arada yaşadığınının bilincinde oldukları, bir kendini inşaa etme süreci geçirmelerini istiyoruz.
“Live-Project” sürecinin sonunda katılımcılar, tasarım ekipleri ile birlikte deneyimlerini yansıtabilecek ve mimarlık eğitimi kapsamında önceki eğitimlerini yeniden değerlendirebilecekler. Katılımcıların kendi kendilerini inşa etme sürecinden geçmelerini, bilgilerindeki boşlukları doldurmalarını ve kendi arkeolojilerini gerçekleştirmelerini istiyoruz.

Instructors

Architect, Founder

Gokhan AVCIOGLU

Producer, Moderator

Emre BUGA

Mimar

Sena AKCICEK

Designer

Hakan GUNDUZ

Designer, Curator and Writer

Gokhan KARAKUS

Mimar, Fotoğrafçı

Gizem UCAR

Mimar

Burak Paksoy

Mimar

Konuralp SENOL

Designer, Curator and Writer

Emin Mahir BALCIOGLU

Mimar

Ozan ERTUG

Architect, Business Development

Idil OZTURK

Videographers

Imer ARI & Atakan Erol KUME

Associate Professor of Architecture

Ferda KOLATAN

Mimar

Oguz CANKAN

Mimar

Orhan KUSKU

President, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası

Dr. Markus C. SLEVOGT

For applications, please send your portfolio and CV to

academy@gadfoundation.com

KİMLER BAŞVURABİLİR

6-MONTH FULL-TIME PROJECT AND PRACTICE CERTIFICATE PROGRAM FOR GRADUATES OF ARCHITECTURE

SANAT, TEORİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM KONULARINA İLGİ DUYMAK

(INTERMEDIATE SOFTWARE KNOWLEDGE IS REQUIRED)

GEREKLİ BELGELER

GEREKLİ BELGELER

 • DIPLOMA – BACHELOR’S DEGREE OR A TEMPORARY GRADUATION DOCUMENT

 • STATEMENT OF PURPOSE

 • RESUME

 • PORTFOLIO (FOR THE APPLICANTS WITH A DESIGN BACKGROUND. PORTFOLIOS WILL BE REVIEWED DURING INTERVIEWS)

 • TUITION FEE 40,000 ₺