LESS or MORE

Shop Online

Gökhan Avcıoğlu ve çalışma arkadaşlarının kişisel anıları, notları, soruları, eskizleri, tasarımları ile mimarlık pratiğinin belirli bir zaman dilimindeki çabalarını nasıl açıkladıklarını içeren bir nevi ‘director’s cut’ olarak nitelendirebileceğimiz bu kitap hem çalışmalarımızın envanterlerini çıkarmayı, hem de zamanımızın mimarlığı ilgilendiren önemli sorunları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Learning, Thinking, Sharing, Anticipating, Practicing
Bu kitaptan elde edilen gelirler mimarlık kültürünü beslemek amacıyla GAD Foundation faaliyetlerine bağışlanacaktır.
Bu kitabın adı mimari soyutlamanın az ya da çok olmasının ötesinde, özellikle anlam ve dayanıklılık üzerine dikkat çekmek amacıyla ” Less or More ” olarak belirlendi.

You can get information about an order via email: academy@gadfoundation.com

You can find the book “LESS OR MORE” at PATIKA bookstore.

$55

 

Product details

  • Publisher ‏ : ‎ GAD Foundation
  • Language ‏ : ‎ Turkish
  • Hardcover ‏ : ‎ 584 pages
  • ISBN: ‎ 978-605-68780-1-5
  • Dimensions ‏ : ‎ 20x26cm
  • Printing Press : OFSET Yapımevi
  • First Printing : 2022