GAD FOUNDATION CERTIFICATE PROGRAM

 

Dünyadaki mimarlık eğitimi son otuz yılda, globalleşme, endüstri ve dijitalleşme ile büyük değişimler geçirdi. Bu parametrelerin mimarlık eğitimine olan etkisi beklenirken, gelişime ve dönüşüme ayak uydurabilen enstitüler kendilerine sarsıcı sorular sorarak, sürecin dinamiği ile yüzleşti.
Mimarlık öğrencilerinin, eğitim süreçleri dahilinde; estetik, etik, teknik, ekonomik ve fonksiyonel sorunlara yaklaşımlarını, parçalara ayırarak içselleştirmeleri, mimarlık gibi herseyi tek bir potada eritmeye dayalı bir tasarım disiplininde; öğrencilerin mimar olma gücünü kaybetmelerine neden oldu. Kendi içinde tanım ve sınıflamalara bölünen; uygulama, tasarım, teori gibi güçlü kavramların içinde sıkışıp kalan mimar, mesleğin bütününü oluşturan dinamiklerden azade bir biçimde, kendi disiplinin yapabileceklerini başka disiplinlerin yapmasına, ve bu sebeple mimarlık disiplinin de zamanla parçalanmasına izin verdi.
Üniversitelerin öğrenciyi genellikle özgürleştiren tasarım kritiği ve belirsizliği, meslek hayatına yeni yeni atılan bir mimarın özgürlük alanını tanımlamasına yardımcı olmaktan çok, silikleşmesine yol açtı. Son yıllarda, tüm dünyada, bu açığı kapatmak için yaratıcı platformlar, gezici ve alternatif okullar oluşturuldu. Ancak Avrupa’da yapılan araştırmalarda, en verimli çalışmaların, yükseköğretim dışında verilen eğitimlerle gerçekleştiği açığa çıktı. Kanuni prosedürlerin hızlı ve gerekli dönüşümlere ve her dönem yenilenen koşullara ayak uydurmasının imkansızlaştığı bir süreci yönetmenin; tasarımla uyuşmadığı saptandı.
“Mimarlığın arkeolojisi” tanımını kullanarak, endüstri, kamu, sosyal platformlarla ve profesyonellerle dostluğu kesilen mimarlık eğitiminden çıkan mimarları, düşünme, yazma ve yaratma ile yeniden buluşturup, parçalanan bir bütünü yeniden keşfetme sürecine doğru yola çıkıyoruz. Bilgiden deneyim, deneyimden bilgi üretme ve aktarma sürecinde, henüz meslek hayatının başında olan katılımcıları, farklı disiplinlerden yürütücülerle ve mimarlarla buluşturup, kendini yaratma sürecinde sorduğu soruların cevabını bulmasına ve daha çok soru sormasına yardımcı olacak deneyimsel bir sürece davet ediyoruz.

LIVE-PROJECT

GAD Foundation Live-Project; GADlab, GADlibrary ve yayın grubu ile iç içe yaşayan Global Architectural Development bünyesinde sürecek olan, bir yıllık tam zamanlı, kredisiz sistemle kurgulanmış deneysel bir programdır.
Katılımcılardan, deneyimleri kapsamında, mimarlar, akademisyenler ve sanatçılar gibi meslek profesyonelleriyle entegre geçirdiği sürecin çıktılarını; bir araştırma, içselleştirme ve entellektüel etkileşime dönüştürmelerini istiyoruz. Live-Project olarak adlandırdığımız bu hayata geçen proje süreçlerinde, tasarım ekipleriyle, canlı deneyim alanlarında; mimarlık eğitimi kapsamında edinilen bilgileri yeniden ele alacağız. Katılımcıların boşluklarını doldurarak, kendi arkeolojilerini gerçekleştirdikleri, aynı zamanda keşfettikleri katmanların bir arada yaşadığınının bilincinde oldukları, bir kendini inşaa etme süreci geçirmelerini istiyoruz.